دوست خوب

 اینجوری می‌شه. وقتی یه جایی بلغزی، یه جایی خراب کنی و یا حتی بشکنی؛ بودن با آدم‌های درست سرپا نگه‌ات می‌داره.به نظر من همیشه اونقدری که بودن با آدم‌های نادرست پرداخته شده، به عکسش پرداخته نشده.‌یه جمله هست که می‌گه: تو هیچوقت نمی‌تونی از میانگین ۵ نفر از دوستات بالاتر بری. به نظرم این جمله […]